Εδώ τα χαμόγελα δεν σταματούν στο ταμείο! Περισσότερα με λιγότερα.

Usefull


News

  • Every week additional new PLUS offers. In all PLUS stores find the shelf with EXTRA WEEKLY OFFERS where you will discover products at unique prices for a period of one week. Every Wednesday, special promotions will begin and run until following Tuesday. To be informed about EXTRA WEEKLY OFFERS, please click on.

Shops

Find Us Here


Plus Discount Market in Limassol, Paphos, Nicosia!